Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта предназначен за електроннa търговия www.mototrade.bg, представител на фирма „Мото Джи Пи” ООД, гр. Пловдив 4000, бул. Кукленско шосе 35.


1. Цел
2. Права и задължения на „Мото Джи Пи” ООД
3. Права и задължения на потребителите на www.mototrade.bg
4. Правила за използване на сайта
5. Защита на личните данни
6. Продукти и наличности
7. Цени
8. Поръчка
9. Плащане
10. Доставка
11. Рекламация и връщане
12. Гаранция

1. Цел

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. „Мото Джи Пи” ООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Задължение на потребителите е да се усведомят за общите условия.
„ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в bobimx.com или използва услугите със свободен достъп.
Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки потребител. Всеки потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на уеб сайта, от първоначалното влизане в нея до напускането й , а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане.

2. Права и задължения на „Мото Джи Пи” ЕООД

Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от “Мото Джи Пи” ЕООД сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:
1. Име и адрес на доставчика – “Мото Джи Пи” ООД, гр. Пловдив 4000, бул.Кукленско шосе 35.
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
3. Цената на стоките е изписана с ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в раздел “Доставка”.
5. “Мото Джи Пи” ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.
6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел „Доставка”.
7. Начините и процеса на плащане са описани в раздел „Плащане”
8. Право на отказ от стоката – всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на “Мото Джи Пи” ООД, от който е изпратена. “Мото Джи Пи” ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 30 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При явно несъответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 30 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.
„Мото Джи Пи” ООД има право едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта предназначен за електроннa търговия www.motogp-plovdiv.bg
„Мото Джи Пи” ООД има право да променя технологията и дизайна на сайта и предоставяните услуги без предварително известяване.
„Мото Джи Пи” ООД не гарантира, че потокът от информация от и към електронна информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети лица.
Фирмата доставчик не гарантира по никъкъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в сайта. Въпреки старанието си, обемът информация е голям и е възможно допускане на липси и неточности, за които не носим отговорност.
Лицата заети с поддръжка на интернет сайта за електроннта търговия имат право да
наблюдават всички коментари на потребителите и да ги премахват или модофицират, когато те нарушават действащото законодателство на територията на Република България, съдържат обиди, нецензурни изрази, представляват директна и непозволена реклама, съдържат заблуждаваща информация.
При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „Мото Джи Пи” ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
„Мото Джи Пи” ООД се задължава да потвърди наличностите на поръчаните артикули или да откаже поръчаната стока в приемлив срок.

3. Права и задължения на потребителите на www.mototrade.bg

Потребителят има право да ползва услугите на www.motogp-plovdiv.bg в съответствие с изискванията на настоящите общи условия.
Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
Всеки регистриран потребител има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до motogpltd@gmail.com.
Право да публикуват мнения и коментари в рамките на сайта имат само регистрирани потребители.
Клиентът(потребителят) се задължава да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; да плати цената на стоката според условията описани в информация за доставка и плащане на стока; да заплати разходите по доставката според условията описани в информациа за доставка и плащане на стоки; да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
Потребителят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
– Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения и преглед;
– Цената, която потребителят следва да заплати в момента на получаване на стоката, не съответства на дължимата цена;

4. Правила за използване на сайта

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
В страниците на интернет сайта е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. „Мото Джи Пи” ООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията.
Препратки към други интернет сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този сайт към сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт.www.motogp-plovdiv.bg не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин www.motogp-plovdiv.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

5. Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на сайта www.motogp-plovdiv.bg е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките. Отказът на потребителя да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрацията в системата и поръчка.
Bobimx.com няма да разпространява лични данни на потребителите сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р България, случаи.
А именно, когато:
– Е получил съгласие от потребителя при регистрация в сайта или на по късен етап;
– Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;
– В други посочени в закона случаи.
„Мото Джи Пи” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

6. Продукти и наличности

Потребителите на www.motogp-plovdiv.bg поемат всички рискове от използването на системата. Предложената на сайта информация има за цел единствено да улесни потребителите. Никаква част не трябва да се приема за безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.
Публикуваната в сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Мото Джи Пи” ООД допуска разминаване между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
Поръчките ще бъдат изпълнявани при наличност на съответните продукти в склада на „Мото Джи Пи” ООД
В случай, че някой от продуктите не е наличен, ще се свържем с Вас в срок от седем дни от датата на потвърждение на поръчката, за да Ви предложим алтернативен продукт и да Ви информираме за очакваната доставка на поръчания от Вас продукт.

7. Цени

Цените обявени в www.mototrade.bg са в български лева за единична бройка.
Обявените цени не включват цената на доставката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно със стойността на стоката.
Всички цени са с включен 20% ДДС.
„Мото Джи Пи” ООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез електронния магазин, по всяко време по собствена преценка без предварително уведомяване. В случай на промяна на цената, потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока.

8. Поръчка

Поръчка може да направите само след предварителна регистрация.
Процесът на регистрация е максимално улеснен.
За целта е необходимо да посочите в полетата избрано от вас уникално потребителско име, парола за достъп, двете си имена, e-mail, телефон за връзка, населено място и адрес. Данните са необходими за последващо осъществяване на поръчката. Посочените данни трябва да бъдат точни.
Процесът на поръчка се състои от няколко лесни стъпки:
-първо изберете желания от Вас продукт със съпътстващите го характеристики – цвят и рамер;
– прибавете го във вашата количка чрез натискане на бутона „Купи”;
– продуктът ще бъде отбелязан във вашата количка.
– след като приключите с избора на стоки може да поръчате като изберете „Поръчай”
– ще видите отбелязаните продукти във вашата количка заедно с техните характеристики и количество.
– за да продължите натиснете „Напред”. В полето за доставка може да промените адреса за доставка. Ако желаете продукта да бъде доставен до офис на транспортната фирма „Еконт Експрес”, моля да го посочите в полето „Допълнителни коментари”. За да приключите поръчката трябва да отбележете, че сте съгласни с общите условия.
– след приключване на процеса на поръчване ще видите номера, под който е заведена вашата поръчка и как може да следите нейния статус.
Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и www.motogp-plovdiv.bg
Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.mototrade.bg с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи извършени от www.motogp-plovdiv.bg във връзка с това, включително, но не само евентуален опит за доставка.
След постъпване на поръчката, член на екипа на www.mototrade.bg ще се свърже с Вас за допълнителни уточнения и потвърждаване.
Поръчаните от Вас стоки ще бъдат доставени на посочения от Вас адрес от куриер, а плащането ще се осъществи чрез наложен платеж.

9. Плащане

Плащането на поръчаните стоки се осъществява единствено и само чрез наложен платеж.
Разходите по доставката се поемат изцяло от Потребителя.

10. Доставка

Срокът за доставка е 48 часа от датата на поръчка (отнасящо се за работни дни), освен ако в самия продукт не е описан друг срок.
Доставката на стоките се осъществява чрез фирма „Еконт Експрес”.
За цените на техните услуги може да получите информация от тук: http://econt.com/page.php?page=calculator
Информация за офисите на „Еконт Екпрес” в страната:
http://econt.com/page.php?page=office
Продуктите, поръчани чрез www.mototrade.bg , ще бъдат доставени на посочения от Потребителя адрес. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, www.motogp-plovdiv.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В тези случаи, потребителят дължи заплащане на направените разходи за доставка и връщане на стоката обратно на доставчика.
Към момента доставки се извършват само на територията на Р България.
Препоръчваме Ви, при получаване на доставката, да проверите незабавно съдържанието на пратката за липси и щети и да ни уведомите за такива възможно най-скоро на email:motogpltd@gmail.com

11. Рекламация и връщане

Потребител, поръчал стока чрез  www.mototrade.bg и получил същата с куриер, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:
-при транспортитането стоката или нейната опаковка са повредени;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
– цената не съотвества на първоначалната оферирана;
Рекламации при гореизброените случаи се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
В съответствие с чл.55 от ЗЗП, Потребителят може в седемдневен срок да се откаже от направената поръчка, като „Мото Джи Пи” ООД се задължава да върне обратно получената сума. Отказът от поръчка се извършва писмено, чрез електронната поща shop@bobimx.com. Заплатената сума се превежда по сметката, която Потребителят е посочил в изпратеното писмо на shop@bobimx.com при отказване на поръчката, след като бъде получена стоката на адреса на.„Мото Джи Пи” ООД, не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ.
Върнатата стока се приема само ако е в подходящ вид(„неразличим от нова”), придружена от декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е използвана, оригиналната опаковка е с ненарушен вид и цялата прилежаща окомплектовка е налице. Трябва да бъдат приложени също така всички документи издадени от  „Мото Джи Пи” ООД при закупуване на стоката – касов бон, фактура. Срокът за връщане на стоката е не повече от три дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на купувача.

12. Гаранция

Производителите на стоките, предлагани от „Мото Джи Пи” ООД чрез www.mototrade.bg не дават гаранция за своите продукти, поради естеството им на употреба. Въпреки всичко при възникнали проблеми молим да се свържете с нас.