HFA1607

42,00 лв.

HONDA
NV400 Custom (Japan) NC26Japan
VT600 C Shadow VLX  88-93
VT600 C,CD Shadow VLX   95-98
VT600 CD Shadow VLX  93-95